Skip to main content

International Students

ภาพรวม

มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong หรือ CUHK) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1963 เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยที่ครบวงจรและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ปัจจุบันมีนักศึกษาจากต่างประเทศกว่า 8,000 คนที่มาจากมากกว่า 70 ประเทศและภูมิภาค นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของเรา

เรามีทุนการศึกษามากมายมอบให้นักศึกษา นักศึกษาจากต่างประเทศจะได้พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ความเป็นเลิศด้านการสอน

CUHK ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในฮ่องกงและเอเชีย มีเป้าหมายที่จะอบรมบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทั้งความรู้เฉพาะทางและภูมิปัญญาในการใช้ชีวิต การศึกษาที่นี่จะให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นจากระบบหน่วยกิตที่ยืดหยุ่นระบบวิทยาลัยการเรียนรู้แบบสองภาษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีหลักสูตรการศึกษาทั่วไปมากมายที่จะขยายมุมมองและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้สามารถรับมือกับความท้าทายในสังคมปัจจุบันได้

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่สวยงามของเรามีขนาด 137.3 เฮกตาร์ มองเห็นวิวอ่าวโทโล ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกง พื้นที่ในมหาวิทยาลัยของเรามีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายเพื่อมอบประสบการณ์แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น ห้องสมุดระดับโลก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงแสดงดนตรี สระว่ายน้ำ สนามกีฬา สนามเทนนิส สนามสควอช ศูนย์กีฬาทางน้ำ และโรงพลศึกษา

Ranking

 การจัดอันดับ

การจัดอันดับCUHK Subject Rankings in the World 

การจัดอันดับสาขาวิชาของ CUHK ระดับโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาของ QS ปี 2022QS World University Rankings by Subject 2022
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาของ QS ปี 2022

ระบบวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์

CUHK เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในฮ่องกงที่มีระบบวิทยาลัย ทั้ง 9วิทยาลัยมอบโอกาสการเรียนรู้นอกระบบเพื่อเสริมหลักสูตรในระบบได้แบบครบวงจร ส่งเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและความแวดไวทางวัฒนธรรม รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจและหน้าที่รับผิดชอบทางสังคมให้แก่นักศึกษา

ผู้จบการศึกษาจาก CUHK ต่างมีความทรงจำที่แสนผูกพันและมิตรภาพที่ยืนยาวจากแต่ละวิทยาลัยของเรา ในชุมชนเล็กๆ เหล่านี้ คุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์อย่างใกล้ชิดและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมชั้น นักเรียนปริญญาตรีที่เรียนเต็มเวลา สามารถสมัครเข้าสังกัดวิทยาลัยได้หนึ่งแห่ง วิทยาลัยแต่ละแห่งมีความโดดเด่นแตกต่างกัน และต่างก็หล่อหลอมรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของเรา

คณะและแผนการเรียน

8คณะของเรามีแผนการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ยอดเยี่ยม 70 แผน และแผนการเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรสองปริญญาให้นักศึกษาได้เลือกโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

แผนการศึกษาแบบประสานความร่วมมือ

Co-op@CUHK เป็นแผนริเริ่มการเรียนรู้เชิงทดลอง ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สำหรับนักเรียนทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเป้าคว้าชัยและสร้างประโยชน์แก่นักศึกษา ผู้ว่าจ้าง และมหาวิทยาลัย ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ แผนการศึกษาแบบประสานความร่วมมือของ CUHK อย่าง Co-op@CUHK เป็นแผนการศึกษาที่มอบหน่วยกิตให้นักศึกษาโดยปรับให้เหมาะกับนักศึกษาที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น และมีแรงขับเคลื่อนที่จะประสบความสำเร็จ เพื่อการสำรวจอาชีพการงานอย่างก้าวกระโดด

แผนการศึกษาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจมากมายหลากหลายด้าน รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีการดำเนินงานในฮ่องกง บริษัทสตาร์ทอัพก่อตั้งใหม่ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานด้านกฎหมาย ด้วยประสบการณ์การทำงานอันมีค่าร่วมกับแผนการศึกษาเฉพาะทางของ CUHK Co-op จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการสร้างเสริมทักษะทางสังคม รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมสายอาชีพไปพร้อมกับการศึกษาหลักสูตรปริญญา

โอกาสในการรับทุนการศึกษา

เรามีทุนการศึกษามากมายมอบให้แก่นักศึกษา ทั้งทุนเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลฮ่องกงสำหรับนักศึกษา “Belt and Road”และอื่นๆ อีกมากมาย

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนจะได้รับเชิญให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องกรอกใบสมัครแยกอีก

- The information given in this webpage is accurate as of December 2022.